VÄGBESKRIVNING

Drop in i centrala Örkelljunga vissa onsdagar:
Lenas Djurbutik , Terrassen 3 B 

Mottagning på Lärkesholm: 
Från E4/ Örkelljunga:
Kör till "skåneporten" och fortsätt genom rondellen mot Hässleholm.
Ett par hundra meter efter rondellen finns en liten vägskylt "Lärka Sjöhult" in till vänster.
Tag in där (över färist), vägen delar sig i ett "T" - tag höger
och sedan i ett "Y" - tag vänster  och följ sedan den vägen fram till asfaltsvägen (gamla väg 108)
Tag höger  och kör ca 300 meter längs med sjön, sedan vid skylt "4 Slättsjö" tag vänster, kör ENDAST 100 METER och sedan upp till höger på vår uppfartsväg med en allé.
Gult trähus, ingången till mottagningen till vänster på byggnaden. Knacka på stora ingången  (eller ring mobil) om ingen där.
 
 
Från Skånes Fagerhult:                                                    
Tag gamla E4an till Åsljunga.
Vid vildsvinsbutiken (fd motellet) tag vänster till "Lärkesholm".
Följ vägen fram till parallellt med sjön - tag vänster vid skylt "4 Slättsjö" , kör ENDAST 100 METER och sedan till höger på vår uppfartsväg med en allé.
Gult trähus, ingången till mottagningen till vänster på byggnaden. Knacka på, om ej svar -gå till stora ingången (eller ring mobil) och knacka där.
 
Från Hässleholmshållet/Bälinge:
Kör väg 24 fram till Bälinge. Tag höger in till "Lärkesholm". Följ vägen fram till Lärkesholmssjön.
Tag där höger vid skylt "4 Slättsjö", kör 100 meter, sedan höger på vår uppfartsväg med allé.
Gult trähus, ingången till mottagningen till vänster på byggnaden. Om ingen svarar när du knackar , gå till stora ingången (eller ring mobil) och knacka där.
 
Comments